Kontakty

Vedenie spoločnosti:

PAVLÍK Juraj
generálny riaditeľ

STRAMOVÁ Ľudmila, Ing.
asistentka generálneho riaditeľa

Doprava a logistika:

TOMČÍK Ondrej
riaditeľ pre dopravu a logistiku BÁLINTOVÁ Dana
vedúci dispečer - sklápacie návesove súpravy 25-35m3 PROCENKO Jana, Ing.
špeditér medzinárodných prepráv, prepravy obilia HREHOR Milan Ing.
dispečer sklápacie návesove súpravy PAVLÍK Jozef, Ing.
čelné nakladače, bagre, autodomiešavače, betónpumpa (PUMI)

Betonáreň Košice:

SPIŠÁK, Vladimír Mgr.
vedúci betonárne ČONTOFALSKÁ, Marta
dispečer
  • +421-911-298 471

Betonáreň Strážske:

TUROK, Pavel
vedúci betonárne VENGLÁROVÁ, Helena
dispečer

Záručný a pozáručný servis MERCEDES BENZ, Schwarzmuller:

nonstop servis MERCEDES BENZ +421905281204

BODNÁR Slavomír, Ing.
technicko-investičný riaditeľ STARINEC Tomáš, Mgr.
prijímací technik BEŇO František
prijímací technik
  • +421-55-68 17 255
  • +421-907-315 104
STOKLAS Peter
predajca náhradných dielov Mercedes Benz

Správa budov a enviromentalistiky:

FECKO Adrián
stavbyvedúci, energetik a vodohospodár

Obchod a ekonomika:

STARINEC Tomáš, Ing.
obchodno-ekonomický riaditeľ KOVALÍKOVÁ Kristína, KOSTOVALOVÁ Irena
predajca štrkopieskov FECKOVÁ, Jana
personalista