História spoločnosti UND-03 a.s.

 • 1927 - Československé dráhy /ČSD/ začali podnikať v cestnej automobilovej doprave
 • 1949 - odčlenenie cestej automobilovej dopravy od ČSD, vznik Československej automobilovej dopravy
 • 1950 - zoštátnenie zákonom č.148/50 Zb., zmena názvu na Československú štátnu automobilovú dopravu /ČSAD/
 • 1953 - vytvorenie krajského podniku v Košiciach a Prešove
 • 1960 - vytvorenie národných podnikov ČSAD so sídlom v každom okrese
 • 1963 - vytvorenie národného podniku ČSAD Košice, zlúčením okresných podnikov krajov Košice a Prešov, vytvorenie odštepných závodov
 • 1967 - vznik dopravného závodu 1003, ktorý sa delil na autobusovú a nákladnú dopravu
 • 1968 - vytvorenie zbernej služby ČSAD
 • 1990 - transformácia národných podnikov na štátne podniky ČSAD
 • 1993 - odčlenenie osobnej a nákladnej dopravy, vznik samostatných podnikov NAD š.p. a SAD š.p.
 • 1996 - transformácia Nákladnej automobilovej dopravy š.p. Košice Odštepný závod 1023 na UND-03 a.s. Košice
 • 2004 - založenie dcérskej spoločnosti na výrobu betónu UND-Frischbeton s.r.o.
 • 2006 - certifikát riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000
 • 2009 - autorizovaný servis nákladných automobilov MERCEDES BENZ
 • 2011 - rozšírenie ponuky predávaného sortimentu o výrobky Leier a Durisol