UND-Frischbeton s.r.o. UND-03 a.s. Košice 1.ZNAD Košice a.s.
O nás
Politika spoločnosti
Referencie
Betóny
Doprava
Cenník
Kontakt

UND-FRISCHBETON s.r.o.

Nadnárodné kozorcium BAUHOLDING STRABAG A.G: na základe prieskumu plánovaných invstičných aktivít v oblasti Košíc a okolia rozhodlo v roku 2004 o výstavbe veľkokapacitnej výrobne betónu v tejto lokalite. Pre realizáciu tohoto zámeru vznikla spoločnosť UND-FRISCHBETON s.r.o., ktorej spoločníkom je aj slovenská spoločnosť UND-03 a.s. Košice.
Nová betonáreň je schopná vyrobiť a dodať betóny normovaného zloženia tried C8 až C60 pre rôzne prostredia, vodostavebné betóny, cestné betóny, potery, resp. betóny podľa špecifikácie zákazníka. Betonáreň vyrába trojfrakčné betóny frakcií 0/4, 4/8, 8/16 na báze prírodne ťažených štrkov z lokalít v Maďarsku. Výsledky preukazných skúšok z odberov priamo na stavbe dokladujú vysokú kvalitu vyrábaných zmesí.
Predpokladom dodržania vysokého stupňa kvality je špičkové technologické zariadenie, kvalitné vstupné suroviny a kvalifikovaná obsluha. Plnoautomatické miešacie zariadenie firmy LIEBHERR osadené dvojhriadeľovou horizontálnou miešačkou s kapacitou bubna 2,25m3 týmto požiadavkam plne vyhovuje.
Svojou polohou na Rastislavovej ulici je betonáreň výhodná najmä pre juhozápadné mestské časti a okolie Košíc, svojou cenovou politikou však bude atraktívna pre celú stavbársku verejnosť.
Pre zákazníka je zaujímavá aj cenová politika holdingu a jej filozofia najnižšej ceny v rámci konkurencie. Firma plánuje v cenovej oblasti pôsobiť smerom k zákazníkovi a stabilizovať vývoj cien betónov na čo najnižšej úrovni, a to pri zachovaní vysokej kvylity produktov a serióznosti v obchodných vzťahoch.


Kontakt:

Telefón: +421-55-72 93 884,5
Mobil: +421-911298471 dispečing
+421-911298470 miešači
+421-908748134 vedúci betonárne
Fax: +421-55-72 93 886
E-mail: betonaren.kosice@strabag.com[UND-03] [UND-FRISCHBETON] [1.ZNAD Košice]
[Politika spoločnosti] [Referencie] [Betóny] [Doprava] [Cenník] [Kontakt]