Dopravné služby

Spoločnosť UND-03 a.s. Košice má v súčasnosti k dispozícii 80 vozových jednotiek v prevažnej miere značky MERCEDES BENZ. Všetky vozidlá su vybavené monitorovacím systémom GPS. Na medzinárodnú prepravu tovaru spoločnosť využíva:

  • muldové návesy /s korýtkom na prepravu zvitkov/
  • sklápacie návesy - objem: 25-55m3.

Ročný prepravný objem predstavuje viac ako jeden milión ton. Pätina prepravovaného množstva je spoločnosťou UND-03 a.s. aj obchodne zrealizovaná, 80% predstavujú prepravné výkony pre externých objednávateľov.Dominujú typické sypké materiály, ako piesok, štrk a vápno, ktoré sa prepravujú prevažne po slovenských, českých a maďarských cestách.
Sklápacie návesy umožňujú prepravovať aj ďalšie suroviny ako: kovový šrot, pšenica, jačmeň, slad, repka, slnečnica, sója, cukrová repa, piliny a podobne.

Zodpovední vedúci:
  • Jozef PAVLÍK, riaditeľ pre dopravu a logistiku
  • Jana MIKOVÁ PROCENKO, manažér dopravy
Telefón:
  • +421-907-917 113, p. PAVLÍK
  • +421-905-281 209, p. MIKOVÁ PROCENKO
FAX:
  • +421-55-62 337 28
E-mail: dispecing@und03.sk

Disponenti dopravy: