Betón

Na betonárkach v Košiciach a v Strážskom miešame certifikované hutné betóny rôznych tried, betóny pre priemyselné podlahy, vodostavebné betóny, cestné betóny, potery, resp. betóny podľa špecifikácie zákazníka. Výsledky preukazných skúšok z odberov na betonárkach a priamo na stavbe dokladujú vysokú kvalitu vyrábaných zmesí.
Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme autodomiešavačmi s objemom bubna7-9m3 a vozidlom PUMI, ktoré umožňuje nielen prepravu betónu, ale aj jeho čerpanie, s objemom bubna 6m3 a dĺžkou ramena 24m.Kontaktné osoby:
  • Mgr. Vladimír Spišák - betonárka Košice
Telefón:
  • +421-908-748 134
Email: Kontaktné osoby:
  • Helena Venglárová - betonárka Strážske
Telefón:
  • +421-903-405 566
Email: